با دیگر سایت های شرط بندی باز هم دست از تلاش و تکاپو برنداشته استاپلیکیشنی برای این سایت طراحی شده است که دارای قابلیت هایی ویژه ای می باشد که از همه مهم تر ضد فیلتر بودن آن است. برای ورود به بت فو… Read More


اگر قد شما کوتاه است بهتر است از لباس مجلسی کلوش کوتاه تا روی زانو استفاده کنید. است. بنابراین معمولا محل حضور و نوع رسمیت یا خودمانی بودن مجالس تاثیر زیادی روی نوع مدل لباس زنانه میگذارد. چرا که… Read More